Idégrund EVIN (En Vecka I Nutiden)

EVIN är ett projekt startat för att samla in nutida dokumentära bilder i Värmland och göra dessa tillgängliga för framtida generationer via Värmlands Museum.

Vi har aldrig fotograferat så mycket som vi gör idag. Det rör sig om miljontals bilder i timmen som laddas upp på olika sociala medier. Det rör sig oftast om ögonblicksbilder med texter kopplade till bilderna. Problemet som uppstår när man tittar på bilden separat så finns det ingen information till den, ingen bildtext eller andra bildtaggar. Hos de flesta som fotograferar så finns det mängder med bilder i datorer och kameror där den enda informationen är datumet bilden är tagen.

Om vi backar till tiden då vi sparade bilderna i fotoalbum så fanns det ett helt annan informationsflöde kring bilderna. Varje bild var noggrant beskriven med text om vart och när den var tagen samt vilka som var med på bilden. De här fotoalbumen sparades över generationer och donerades ibland till ett museum och utgjorde då en bra grund som tidsdokument. Om vi inte är uppmärksamma så kan våra vardagsbilder försvinna. Risken är stor att de dokumentära bilderna kommer att sakna information som gör dem obrukbara för framtida forskning och studier.

För att bevara den dokumentära bilden till eftervärlden så startar vi en fototävling under namnet EVIN som är öppen för alla. De insända tävlingsbilderna donerades sedan till Värmlands Museum och kommer att vara tillgängliga i EVINs bildarkiv. EVIN vill skapa ett tidsdokument kring Värmland som täcker in alla årstider och som pågår under de kommande tre åren. Detta kommer att ge en bred och bra bas för för framtida generationer att se tillbaka på. För att stimulera till ett aktivt fotograferande så startar vi fototävlingen EVIN, den pågår fram till april 2017 och varje år är uppdelat i olika månader som man fotograferar och skickar in bilder ifrån. Tävlingsklasserna ligger nära det dokumentära och vardagliga. De är Tätorten. Arbetsplatsen. Vardagsliv. Porträtt i miljö. Fritid. Natur. I april varje år så är det en prisutdelning för fototävlingen  på Värmlands Museeum med en utställning av pristagarnas bilder.

EVIN är utformad och framtagen av Christer Höglund och Håkan Risberg, EVIN administreras av UFFS.

Kontaktpersoner:
EVIN
Christer Höglund: ch@evin.nu