EVIN Sponsorer!

Här presenterar EVIN de företag som är våra sponsorer för respektive klass.

TÄTORTEN

TÄTORTEN

LE LUNDBERGS

Klassponsor för Tätorten.
Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. Med strategiska positioner i flera av Sveriges expansiva kommuner står bolaget väl rustat för en fortsatt god utveckling.
I en lägenhet i Norrköping startade Lars Erik Lundberg 1944 det företag som idag heter Fastighets AB L E Lundberg. Och det är fortfarande i parkernas och spårvagnarnas stad huvudkontoret ligger. Läs mer här.

ARBETSPLATSEN

ARBETSPLATSEN

SWEDWISE

Klassponsor för Arbetsplatsen.
Swedwise är ett oberoende IT-företag med kunder i många olika branscher med olika utmaningar. Men alla delar vår ambition: Att leverera bättre tjänster genom att öka säkerheten, tillförlitligheten och kontrollen över interna och externa processer. Det gör vi genom att alltid samarbeta tätt med våra kunder. Vi är övertygade om att det är ett arbetssätt som ger framgång. Våra handplockade experter kommer att leda er till den rätta lösningen, och de stannar vid er sida hela vägen eftersom vi kan uppnå mer tillsammans. Läs mer här.

VARDAGSLIV

VARDAGSLIV

HSB VÄRMLAND

Klassponsor för Vardagsliv.
HSB Värmland har verksamhet i större delen av Värmland. Vi förenklar vardagen för HSB föreningar och andra bostadsrättsföreningar med tjänster som omfattar i stort sett allt inom fastighetsförvaltning. Även privata fastighetsbolag samt kommuner är våra kunder. Läs mer här.

PORTRÄTT I MILJÖ

PORTRÄTT I MILJÖ

SÄLLSKAPET HACKKORVENS VÄNNER

Klassponsor för Vardagsliv.
*  Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner har som syfte att med glatt sinne bevara värmländska traditioner knutna till Hackkôrv.
*  Sällskapet skall stimulera en utveckling där Hackôrven blir accepterad som kulturbärande symbol för en gedigen värmländsk måltid i goda vänners lag.
*  Sällskapet skall genom samkväm missionera budskapet till Värmlänningar, både i länet och de som av olika skäl är boende i exil.
*  Sällskapet skall verka för att Hackkörven vinner upprättelse och blir officiell landskapsrätt för Värmland.
Läs mer här.

FRITID

FRITID

Klassponsor för Fritid.

NATUR

NATUR

UDDEHOLM AB

Klassponsor för Natur.
I 350 år har Uddeholm tillverkat stål. 1668 byggde Johan Karlström en hammarsmedja och ett stålverk i Stjärnsfors, Uddeholm. Smedjor och gjuterier växte fram i regionen och med tiden kom de att förenas under företagsnamnet Uddeholm. 1870 blev företaget aktiebolag och åtta år senare stod stålverket i Hagfors färdigt – på samma plats som idag. Det är här fortsatt som all tillverkning sker och det är också här vi kontinuerligt arbetar med forskning och utveckling av våra produkter. Idag är Uddeholm en världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål med säljbolag över hela världen. Läs mer här.