PRISTAGARNAS BILDER 2015

Tätorten

1.

Foto: Mats Grimfoot.

2.

Foto: Mats Grimfoot.

3.

Foto: Mats Grimfoot.

Arbetsplatsen

1.

Foto: Hans Olov Pettersson.

2.

Foto: Monica Fernqvist.

3.

Foto: Mats Grimfoot.

Vardagsliv

1.

Foto: Monica Wincent.

2.

Foto: Mats Grimfoot.

3.

Foto: Hans Olov Pettersson.

Porträtt i miljö

1.

Foto: Jessika Stockesjö.

2.

Foto: Carina Tropp.

3.

Foto: Michael Persson

Fritid

1.

Foto: Hans Olov Pettersson.

2.

Foto: Michael Kahlow.

3.

Foto: Michael Persson.

Natur

1.

Foto: Calle Alfredsson.

2.

Foto: Jessika Stockesjö.

3.

Foto: Madeleine Forsgren.