För första EVIN perioden gäller följande månader:

2014

oktober

december

februari 2015

Bilderna skall vara inskickade senast 15 mars 2015 för att delta i fototävlingen.
Prisutdelning april 2015 på Värmlands Museum.