Idégrund EVIN (En Vecka I Nutiden)

EVIN är ett projekt startat för att samla in nutida dokumentära bilder i Värmland och göra dessa tillgängliga för framtida generationer via Värmlands Museum.

Vi har aldrig fotograferat så mycket som vi gör idag. Det rör sig om miljontals bilder i timmen som laddas upp på olika sociala medier. Det rör […]