För första EVIN perioden gäller följande månader:
2014

oktober
december
februari 2015
Bilderna skall vara inskickade senast 15 mars 2015 för att delta i fototävlingen.
Prisutdelning april 2015 på Värmlands Museum.